INRE FRID = YTTRE FRED

”Fred på jorden börjar inom varje människa. När vi finner frid i oss själva kan frid och fred skapas i våra relationer, i samhällen och vidare ut i världen.” – Anna Numell

Min MISSION STATEMENT:

Min mission är att alla barn, oberoende av deras förutsättningar och bakgrund, skall ha verktyg och kunskap inom självledarskap som ger dem möjlighet att skapa och uppleva inre frid och harmoniska relationer.
Detta gör jag genom att ge barn och vuxna en förståelse och en upplevelse för hur deras hjärna, hjärta och nervsystem fungerar, som de kan använda för att skapa och uppnå balans i livet.
MINA EXPERTOMRÅDEN:
  • Emotionell Frihet – Hantera dina känslor på ett konstruktivt sätt
  • Ledarskap genom Självkänedom och Självledarskap
  • HSP/ Empat/ Olika bokstavskombinationer – skapa förståesle för dina superkrafter
  • Intution – att lita på sin magskänsla
  • Intentionssättning vs målsättning

Vem är Anna?

På min CV står det att jag är Beteendevetare, Hälsopedagog, Kraniosakral terapeut, Heart IQ coach och yogainstruktör.

Framförallt är jag en medmänniska, livsnjutare, drömmare, mamma och människa med allt vad det innebär.

Mitt hjärta klappar mycket för att bidra till mina medmänniskors med att skapa inre frid och harmoniska realtioner. Att återknyta kontakten med sig själva, sin styrka och sitt hjärtas längtan. Och leva sina drömmar i harmoni med sig själva och vår jord.

Extra mycket klappar mitt hjärta för att bidra med detta till barn och ungdomar. Genom att inspirera, spegla, ställa frågor, dela perspektiv, visdom, erfarenheter och kunskaper inom många olika områden. Framförallt genom att praktisera och integrera verktyg inom självledarskap. 

Detta gör jag på olika sätt i det jag sysselsätter mig med på dagarna, i såväl mitt företag (ICU – inspiration) genom främst Coachning/ Mentorskap, Kroppsbehandlingar, Cirkelarbete, föreläsningar, utbildning samt genom olika former av samarbeten som jag skapat likväl som övrig tid i mitt livet. 

Att möta människor där de är och se dem för den de är, och att bidra till dem genom att spegla det tillbaka tills de kan möta och se det i sig själva är en gåva. Utifrån en medmänsklighet, medkänsla och massor av kärlek genom möten.

Med kärlek Anna