CIRKELARBETE Heart IQ

Gathering for your personal Growth med HEART IQ

CirkelArbete

Jag håller i träffar där jag vägleder grupper i andlig och personlig utveckling, med grund en holistisk approach, inkl. autenticitet och hur våra tankar och känslor påverkar oss och hur vi kan använda våra kroppar för vägledning.

– Helsingborg och Göteborg

Du finner mer information om när och var cirklarna är om du klickar här -> HÄNDER
Träffarna är för att skapa möjligheten för dig att utforska din potential, ditt inre visdom och din sanning. Enkelt förklarat sker det genom coachning och personlig utveckling i grupp. Coachen faciliterar gruppdynamiken med guidning av bland annat sin intuition.
Träffarna innehåller i huvudsak cirkelarbete, processinriktade övningar, present moment coachning med bla verktyg från modellen Heart IQ skapad av Christian Punkhurst. Tillsammans skapar vi en stödjande miljön som behövs för att möjliggöra transformation och expansion på djupet. Stor fördel är om du jobbat med din personliga utveckling tidigare då processerna verkligen går djup. 
Till Dig som väljer att komma vill jag vara tydlig med att låta Dig veta att denna stödjande och supportande miljö som skapas är för Dig som väljer in att ta det ANSVARET fullt ut i Din medvetenhet och Ditt liv. Du som vill komma framåt i livet, leva det liv Du önskar och TA DITT NÄSTA STEG PÅ DIN RESA. 
Det är av stor vikt att Du som väljer denna miljö är öppen, villig, nyfiken och ärlig mot både Dig själv och oss andra i cirkeln för att expansion ska kunna vara möjlig för både dig själv såväl som de andra i gruppen.
Tillsammans skapar VI en plats för att möjliggöra möten för gemensamt stöd och inspiration för att var och en i gruppen ska kunna ta Sitt nästa steg i ditt liv och växa till och uttrycka sin fulla potential.
Härtligt varmt välkommen för din expansion Anna

NYHET inför Våren:

6 veckors Webkurs  Heart IQ Foundation – med Christian Punkhurst grundare av Heart IQ – lär dig grunderna i modellen Heart IQ för att leva ett mer autentiskt liv genom att lära dig öppna, lyssna, följa och kommunicera från ditt hjärtat integrerat med cirkel träffar på skype eller fysiska träffar faciliterade av Heart IQ Coach Anna Numell.
Här finner du mer info om mig som coach på -> Heart IQs hemsida

Testimonials från deltagare som varit närvarande i cirkel -> TESTIMONIALS