HEART IQ CIRKELARBETE – Heart Centrad Gathering

HEART CENTRED GATHERINGS med HEART IQ

CirkelArbete

– Halmstad, Helsingborg och Göteborg

Du finner mer information om när och var cirklarna är om du klickar här -> HÄNDER
Cirkelarbete
Cirkelarbete
Träffar för att skapa möjligheten för dig att utforska din potential, ditt hjärtas visdom och ditt sanna varande. Enkelt förklarat är Heart Centred Gathering coachning och personlig utveckling i grupp. Coachen faciliterar gruppdynamiken med guidning av sin intuition.
Heart Centred Gathering innehåller i huvudsak cirkelarbete, processinriktade övningar, present moment coachning med bla verktyg från modellen Heart IQ skapad av Christian Punkhurst. Tillsammans skapar vi en stödjande miljön som behövs för att möjliggöra transformation och expansion på djupet.
En plats för dig som väljer att på allvar ta ansvar för Din medvetenhet på Din resa på hjärtas väg!
Till Dig som väljer att komma vill jag vara tydlig med att låta Dig veta att denna stödjande och supportande miljö som skapas är för Dig som väljer in att ta det ANSVARET fullt ut i Din medvetenhet och Ditt liv.
Det är av stor vikt att Du som väljer denna miljö är öppen, villig, nyfiken och ärlig mot både Dig själv och oss andra i cirkeln för att expansion ska kunna vara möjlig för både dig såväl som de andra i gruppen.
Tillsammans skapar vi en plats för att möjliggöra möten för gemensamt stöd och inspiration att hålla hjärtat öppet på den väg du valt att vandra.
Hjärtligt varmt välkommen för ditt hjärtas expansion Anna

NYHET inför Hösten:

6 veckors Webkurs  Heart IQ Foundation – med Christian Punkhurst grundare av Heart IQ – lär dig grunderna i modellen Heart IQ för att leva ett mer autentiskt liv genom att lära dig öppna, lyssna, följa och kommunicera från ditt hjärtat integrerat med cirkel träffar på skype eller fysiska träffar faciliterade av Heart IQ Coach Anna Numell.
Här finner du mer info om mig som coach på -> Heart IQs hemsida