HEART IQ – vad är det?

HEART IQ – vad är det?

Heart IQ
Heart IQ
”Heart IQ” är en modell för personlig utveckling via coaching/ vägledning i grupp. Heart IQ ger dig möjligheten att få tillgång djupare nivåer av glädje, intimitet och mening i alla områden av ditt liv. Det är konsten att känna dig mer levande genom att acceptera allt som Du är just nu. Och det utan att göra någon del av dig själv fel.  Vi använder oss av den kroppsliga, mentala, emotionella, energimässiga och själsliga delen av oss själva genom förkroppsligade processer.” – Text av Cecilia Viamore

All coachning sker i det som sker inom dig i nuet och vi lägger storyn och dramat åt sidan. Du rör dig mot det du önskar finna mer av i livet och oavsett vad det innebär för dig i form av mer glädje, trygghet, stå i din fulla potential eller något annat. När du tar steget mot det du önskar mer i livet av så kommer det som i stunden håller dig tillbaka komma upp till ytan för tas om hand. Det som kommer upp kan vara strategier som skyddat dig som barn, valda sanningar, rädslor m.m. Saker som inte längre tjänar ditt högsta bästa och i cirkeln tillsammans med andra skapas möjligheten på att vackert sätt att du kan transformera det.
I cirkeln övar vi på att öppna, lyssna, följa och kommunicera från hjärtat och att lyssna på och ledas av vår intuition för att leva och verka i världen utifrån din innersta sanning.
Att sätta mål är bra för det ger dig en intention, du bestämmer dig för något och energin får en riktning. Att sedan landa in i hjärtat och följa din intuion till ett inspirerat agerande. Det skapar klarhet och tydlighet i vilka steg du behöver ta för att ditt mål skall uppfyllas. Du har lättare att känna in vad för möjligheter du ska tacka ja till resp. tacka nej till.
Fördjupad svensk text -> Vad är Heart IQ

Varför HEART IQ?

För att uppleva mer av livet och det som är du – HELA DU!
Att bli hållen, sedd, lyssnad på, bevittna och älska i totalt närvarande från andra i cirkeln är en djup gåva bortom ord. En gåva jag innerligt önskar att alla människor  ska får en möjlighet att uppleva under sin livstid.
För att delta i cirkel klicka här för mer info -> Heart Centred Gathering

NYHET inför Hösten:

6 veckors Webkurs  Heart IQ Foundation, med Christian Punkhurst grundare av Heart IQ. Du lär dig grunderna i modellen Heart IQ för att leva ett mer autentiskt liv. Det genom att lära dig öppna, lyssna, följa och kommunicera från ditt hjärtat. Det integrerat med cirkel träffar på skype eller fysiska träffar faciliterade av Heart IQ Coach Anna Numell.
Här finner du mer info om mig som coach på -> Heart IQs hemsida  Presentation av Anna Numell
Fördjupade kunskaper om vad HEART IQ är finner du här -> What is HEART IQ?