KONSULT – Holistisk Hälsopedagog

KONSULT – Holistisk Hälsopedagog

Bistår företag och organisationer med tjänster med inriktning på de mjuka värdena och human kapitalet i företaget. Riktar sig till ledare som önskar ta företaget och sina merarbete till nästa nivå.
Allt ledarskap grundar sig i att kunna leda sig själv i livet oavsett om du är ledare för ett företag, organisation eller medarbetare i desamma.
Ämnen som ledarskap, självledaskap, självkännedom, relation, kommunikation är stora delar i detta ledarskapet. Det skapar hållbarhet hos individen, som skapar hållbarhet, lönsamhet och ansvarstagande medarbetare.
Jag väljer att satsa på företag som satsar på sina medarbetare för satsar företaget på sina medarbetare så satsar de på företaget.
För mer information och offert kontakta wow@annanumell.se