INRE FRID = YTTRE FRED

”Fred på jorden börjar inom varje människa. När vi finner frid i oss själva kan frid och fred skapas i våra relationer, i samhällen och vidare ut i världen.” – Anna Numell

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Min MISSION STATEMENT:

Min mission är att alla barn, oberoende av deras förutsättningar och bakgrund, skall ha verktyg och kunskap inom självledarskap som ger dem möjlighet att skapa och uppleva inre frid och harmoniska relationer.
Detta gör jag genom att ge barn och vuxna en förståelse och en upplevelse för hur deras hjärna, hjärta och nervsystem fungerar, som de kan använda för att skapa och uppnå balans i livet.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNA’s EXPERTOMRÅDEN:

 ~ Kraniosakral Terapi

~ Heart IQ Coachning/ Fascilitation

~ Yoga/ Närvaroträning & Meditation

ANNA’s FAVORITÄMNEN FÖR FÖRESLÄNINGAR & WORKSHOPS: 

~ Emotionell Frihet – Hantera dina känslor på ett konstruktivt sätt

~ Ledarskap genom Självkännedom och Självledarskap

~ HSP/ Empat/ Olika bokstavskombinationer
– skapa förståelse för dina superkrafter

~ Intuition – att lita på sin magkänsla

~ Intentionssättning vs målsättning