VISION

VISION

Jag arbetar för att skapa en kärleksfullare värld genom djupt transformerande självutveckling. Jag jobbar för en inre och yttre evolution för att vi tillsammans ska kunna skapa en bättre värld för oss alla!

VÄRDEGRUND

LOVE – EVOLUTION – HUMAN CONNECTION – BEYOND
”Evolution of love takes our human connections beyond”

Min MISSION STATEMENT:

Min mission är att alla barn, oberoende av deras förutsättningar och bakgrund, skall ha verktyg och kunskap inom självledarskap som ger dem möjlighet att skapa och uppleva inre frid och harmoniska relationer.
Detta gör jag genom att ge barn och vuxna en förståelse och en upplevelse för hur deras hjärna, hjärta och nervsystem fungerar, som de kan använda för att skapa och uppnå balans i livet.